Rotala orange juice

Pochodzenie

Rotala orange juice, jest stosunkowo świeżą odmianą rotali rotundifolia. Kształt liścia ma bardzo zbliżony, a wyróżnia ją odcień, który w sprzyjających warunkach wpada nawet do ciemnej pomarańczy.

Uprawa i wymagania

Rotale nie należą do najtrudniejszych roślin w uprawie. 3-4 stopnie GH będą zdecydowanie wystarczające, a dozowanie CO2 przyspieszy ich wzrost, jak i ułatwi prawidłowe kształtowanie się liści.

Niższy poziom azotu pozwala na intensywniejsze wybarwianie się rośliny, lecz zbyt niski poziom tego pierwiastka skutecznie może zatrzymać rozwój stożka rośliny.

Przycinanie

Regularne przycinanie rotali pozwala na jej zagęszczenie. Z każdej pozostawionej łodygi po kilku dniach pojawią się nowe – boczne odrosty.